Bivacor Artificial Heart
bivacor.P0000462.jpg
Daniel Timms Bivacor Artificial Heart
bivacor.P0000222.jpg
Bivacor Artificial Heart by Peter Adams.
bivacor.P0000199.jpg
Bivacor Artificial Heart by Peter Adams.
bivacor.P0000095.jpg
Daniel Timms Bivacor Artificial Heart
bivacor._DSC0849.jpg
Bivacor Artificial Heart by Peter Adams.
bivacor._DSC0629.jpg
New York Presbyterian Hospital / Weill Cornell Medical Center by Peter Adams.
nyc._DSC2848.web_.jpg